Informujemy że jesteśmy w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: "Firma przyjazna środowisku - budowa instalacji fotowoltaicznej w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych Agroserwis Sp. z o.o."

Cel projektu: Zmiana struktury wykorzystywanych nośników energii poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym regionu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Beneficient: Agroserwis Sp. z o.o.

W galerii na bieżąco przedstawiamy poszczególne etapy prowadzonych prac montażowych instalacji fotowoltaicznej:

Etap 1 - Przygotowania

Etap 2 - Montaż profili konstrukcji

Etap 3 -Regulacja profili

Etap 4 - Montaż paleli

Etap 5 - Montaż okablowania

Etap 6 - Montaż rozdzielnicy

Etap 7 - Montaż inwenterów -falowników

Etap 8 - Prace końcowe -uruchomienie testowe